اگر انسان می‌توانست تا ابد در فضا سفر کند، آیا مدام از کنار کهکشان‌ها عبور می‌کرد؟ آیا به هر جهتی که انسان سفر کند، تا بی‌نهایت کهکشان وجود دارد؟ یا بالاخره در نقطه‌ای همه چیز به پایان می‌رسد؟ و اگر کیهان در جایی تمام می‌شود، آخرِ آن چیست؟…