تلسکوپ فضایی «جیمز وب»، بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ فضایی برای بررسی نور اولین ستارگان و کهکشان‌های جهان هستی و همچنین جست‌وجوی حیات فرازمینی است.…