سخنرانی های TED

سخنرانی های TED

سخنرانی برایان گرین در مورد ساختار جهان و نظریه ریسمان ها با زیزنویس فارسی

ted_logo

 

سخنرانی موری گلمن برنده ی جایزه نوبل فیزیک درمورد ذرات بنیادی   با زیزنویس فارسی

 

سخنرانی برایان کاکس در مورد ذرات بنیادی  با زیزنویس فارسی

 

سخنرانی جورج اف اسموت برنده ی جایزه نوبل در مورد ساختار کیهان   با زیزنویس فارسی

 

سخنرانی خانم جدیدا ایسلردر مورد سیاهچاله ها  با زیزنویس انگلیسی

 

سخنرانی شان کارول: بستر تاریخی زمان و اشاره ای به جهان چندگانه  با زیزنویس فارسی