نمونه سوالات دبیرستان

نمونه سوال و تست  برای نظام قدیم 

با توجه به ارتباط زیاد بین مطالب کتاب های نظام قدیم و نظام جدید و تطابق ۹۰ درصدی مباحث با یکدیگر دیدن تست ها و مسایل زیر می تواند مفید باشد

تست و مسئله  ریاضی

بانک سوالات ریاضینهم

بانک سوالات پیشرفته ی ریاضی نهم و دهم

فیزیک نظام قدیم

آزمایش های فیزیک

 ۱۰۰تست ترمودینامیک با پاسخ تشریحی

فیزیک سوم ریاضی نهایی ۸۲تا۸۶ پاسخ تشریحی

فیزیک تجربی خ ۹۱و۹۰ پاسخ تشریحی

شیمی۳ نهایی ۸۲تا۸۶ پاسخ تشریحی

دروس ریاضی -رشته ریاضی نظام قدیم 

حسابان 

سوالات کنکور رشته ی ریاضی ۹۱-۷۹   پاسخ تشریحی

تست حسابان

حسابان نهایی ۸۲تا۸۶ پاسخ تشریحی

گسسته و جبر و احتمال

بانک سوالات ریاضی گسسته

جبر واحتمال نهایی ۸۲ تا ۸۶ پاسخ تشریحی

تست جبر و احتمال

هندسه

۳۰۲ تست بازتاب پاسخ تشریحی

تست هندسه ی سوم ریاضی

تست تبدیلات هندسه۲ باجواب تشریحینشر الگو

 هندسه نهایی۸۲تا۸۶ پاسخ تشریحی

حل چند مسئله هندسه

تست دایره هندسه ۲ باجواب تشریحی- نشر الگو

بانک سولات هندسه تحلیلی

حل مسئله هرون

شیمی

دروس  عمومی

عربی۳ نهایی۸۲ تا۸۵ پاسخ تشریحی