Skip to content

اخبار علم و فناوری

راز ماده تاریک- ذرات بزرگ و ذرات سیاره سان

پارس دانش : آسیمنا  آروانیتاکی،  Asimina Arvanitaki  استاد ارشد فیزیک نظری موسسه فیزیک نظری در  واترلو کانادا ، در مورد حل رمز و راز ماده تاریک.می گوید: “ما تمایل داریم ذرات را به اندازه ی خیلی  کوچک اندازه گیری کنیم، اما از لحاظ نظری، هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها به اندازه یک کهکشان بزرگ نباشند.

آروانیتاکی به دانیل کازین  دانش پژوه جدید  خود  گفت: “در ابتدا، ما فکر می کردیم این خنده دار است.”

بیشتر…